A A A

Płatne praktyki szansą lepszego rozwoju ucznia w kształceniu zawodowym w gastronomii i hotelarstwie

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w  Technikum nr 6 w Zespole Szkół  Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach poprzez organizację staży uczniowskich dla 150 uczniów i uczennic klas III i IV kształcących się na kierunkach kształcenia technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki i technik żywienia i usług gastronomicznych.
Każdy uczestnik/uczestniczka odbędzie staż uczniowski w wymiarze 140 h zegarowych. Za zrealizowany wymiar godzin stażu uczniowskiego uczestnicy i uczestniczki projektu otrzymają stypendium stażowe.
Projekt realizowany będzie w ciągu dwóch lat szkolnych 2024/2025 i 2025/2026.
Okres realizacji projektu 02.09.2024 - 31.08.2026.
W wyniku realizacji projektu kwalifikacje nabędzie 150 osób kierunkach technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki i technik żywienia i usług gastronomicznych.
Wartość całkowita projektu 672 262.50 zł
Dofinansowanie 605 036,25 zł
w tym
Wartość dofinansowania z UE  571 423.12 zł
Budżet Państwa 33 613,13 zł
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego  2021 – 2027
Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji
Działanie FESL.06.03 Kształcenie zawodowe

#Fundusze UE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Klauzula informacyjna RODO. Dowiedz się więcej