A A A

POWIATOWA  AKADEMIA SUKCESU UCZNIA SZKOŁY ZAWODOWEJ
to projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT
Projekt realizowany jest przez Powiat Tarnogórski w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej oddział w Katowicach oraz Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach.

CEL PROJEKTU dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy

PLANOWANE EFEKTY wzrost zdolności do zatrudnienia wśród pięciuset uczestników i uczestniczek projektu, pochodzących z 29 kierunków kształcenia w 9 ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Tarnogórski oraz wzrost kompetencji i umiejętności wśród trzydziestu nauczycieli kształcenia zawodowego z sześciu szkół, biorących udział w projekcie.

Planowane działania:

 • doradztwo edukacyjno – zawodowe dla 500 uczestników i uczestniczek projektu,
 • kursy zawodowe, praktyki i staże u pracodawców dla uczestników i uczestniczek projektu,
 • stworzenie w pracowniach nauki zawodu w 9 szkołach zawodowych warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy poprzez doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu,
 • zapewnienie dostępu do produktów finalnych projektów innowacyjnych – platformy do kształcenia zawodowego Wirtualne Laboratoria,
 • kursy zawodowe i studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

WARTOŚC PROJEKTU 4 743 277,05 PLN


DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ 4 031 785,49 PLN


                     

POWIATOWA AKADEMIA SUKCESU UCZNIA SZKOŁY ZAWODOWEJ

"PASUSZ"

Ulotka promocyjna 

To projekt, który będzie realizowany od 01.09.2018r. do 31.08.2021r. przez Powiat Tarnogórski w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Przedsięwzięcie to realizowane będzie w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

DZIAŁANIE 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

PODDZIAŁANIE 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego.

W opinii pracodawców oferta kształcenia w ponadgimnazjalnych szkołach nie jest w pełni dopasowana do potrzeb lokalnego rynku pracy ze względu na częściowe niedopasowanie kwalifikacji zawodowych absolwentów do rzeczywistych potrzeb pracodawców. Uczestnicy projektu zdobędą nowe umiejętności, kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, które podniosą ich atrakcyjność na rynku pracy.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności zatrudnienia wśród 500 uczniów i uczennic uczęszczających na 29 kierunków kształcenia w 12 szkołach biorących udział w projekcie poprzez następujące działania projektowe dla uczniów:

 I. INDYWIDUALNE DORADZTWO EDUKACYJNO ZAWODOWE

Ta forma zaplanowana została w wymiarze 3 godzin indywidualnie dla wszystkich uczniów i uczennic, biorących udział w projekcie. Jednym z problemów lokalnego rynku pracy jest niska świadomość uczniów szkół zawodowych na temat własnych predyspozycji, potencjału zawodowego i możliwości, jakie daje im wyuczony zawód, jak na temat potencjalnych pracodawców.

Celem indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego będzie wsparcie w planowaniu ścieżki kariery zawodowej, podniesienie świadomości uczestników projektu na temat własnych predyspozycji w możliwości podniesienie potencjału zawodowego w oparciu o zbadanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, predyspozycji i możliwości zawodowych uczestników oraz optymalne zaplanowanie indywidualnej ścieżki wsparcia dla każdego z uczestników projektu.

  II. KURSY CERTYFIKOWANE

 Badania lokalnego rynku pracy wskazują, że lokalni pracodawcy poszukują osób z konkretnymi uprawnieniami, umiejętnościami, których nie można zdobyć w ramach standardowej oferty szkoły, wykraczające poza podstawę programową kształcenia zawodowego. W projekcie przewidziano możliwość wzięcia udziału w około dwóch (może trzech) kursach dla każdego uczestnika projektu.

 Oferta kursów:

 • dla kierunku TECHNIK ŻYWIENIA I USŁGU GASTRONOMICZNYCH przewidziano możliwość udziału w następujących kursach:

 

 

Wymiar godzin

Zakres tematyczny kursu

- Kurs dietetyki

 

35

Nauka o żywieniu człowieka. Podstawy funkcjonowania narządów organizmu człowieka. Zasady racjonalnego żywienia. Właściwości składników pokarmowych. Stosowanie zasad racjonalnego żywienia. Planowanie żywienia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Planowanie diety lekkostrawnej. Planowanie diety odchudzającej. Suplementy w diecie. Leczenie z zastosowaniem diet.

- Kurs barmański I -wszego  stopnia

 

30

Zawód Barman; Sprzęt barowy, rodzaje stosowanego szkła, miary barowe, typy barów, składniki na wyposażeniu; Produkcja, podział i charakterystyka wódek, piw i win; Podstawowe sposoby i techniki miksowania - warsztaty; Sztuka prezentacji; Flair - podstawowe i zaawansowane triki barmańskie; Mixologia- zasady komponowania napojów mieszanych; Cocktaile na wybranych przykładach; W czym podawać alkohole; Cocktaile widowiskowe i napoje gorące warsztaty; Organizacja baru i pracy barmana; Najnowsze trendy w barmaństwie na przykładzie konkretnych Państw; Rozliczenia na barze.

- Kurs baristy

 

20

TEORIA: Kawa jako surowiec i produkt, i jako napój. Barista - omówienie zawodu. Sprzęt baristy. Przygotowanie espresso w teorii. PRAKTYKA: Przygotowanie espresso, espresso doppio, ristretto, lungo. Pienienie mleka. Przygotowanie napojów kawowych z mlekiem – latte, cappucino, latte machiato. Omówienie i wykorzystanie dodatków do kaw – czekolada (mocha), lody (espresso affogato), bita śmietana, sosy. Latte art – sztuka „rysowania na kawie”. Dobra Praktyka Higieniczna i Dobra Praktyka Produkcyjna wykorzystywane przez system zarządzania HACCP w pracy baristy.

- Kurs sommelierski

 

24

Zawód Sommelier - charakterystyka i warsztat pracy. Wino jako produkt. Nauka rozpoznawania zapachów zawartych w winie. Winnica - warunki pomieszczenia oraz prace w niej wykonywane. Różne rodzaje fermentacji: alkoholowa, maceracja węglowa, jabłkowo-mlekowa, szaptalizacja. Produkcja win białych i produkcja win czerwonych: winnica, zbiór, transport, rozgniatanie, odszypułkowanie, sedymentacja, proces fermentacji, maceracja, kupażowanie, klarowanie, dojrzewanie Metody produkcji win słodkich. Białe szczepy - charakterystyka i występowanie: Chardonnay, Savignion Blanc, Riesling, Gewurztraminer, Pinot Gris, Pinot Grigio, Viognier. Czerwone szczepy – charakterystyka i występowanie: Cabernet Savignon, Merlot, Pinot Noir, Syrah, Tempranillo, Nebiollo, Sangiovese, Malbec, Zinfandel. Zrozumienie etykiety na butelce. Wady i zalety win. Klasyfikacja jakościowa win. Zasady profesjonalnej degustacji win: degustacja opisowa i w ciemno, analiza wzrokowa, zapach i smak. Dekantacja: etapy, cel dekantowania, jakie wina dekantujemy. Kieliszki i karafki do wina. Serwis wina spokojnego i musującego- szampana. Temperatura serwowanych win. Przechowywanie wina. Dobór wina do potraw - zasady łączenia. Kraje winiarskie i najważniejsi producenci wina: statystyki produkcji i konsumpcji wina na świecie, wykorzystywane szczepy. Pozostałe style wina. Pozostałe alkohole. Psychologia i technika obsługi Gości przy stole.

- Szkolenie kuchnia molekularna

12

Teoria - kuchni molekularnej i produktów w niej wykorzystywanych. Techniki stosowane kuchni molekularnej. Technika z wykorzystaniem środków żelujących. Technika z użyciem ciekłego azotu oraz suchego lodu. Technika z użyciem vacum. Technika obróbki w niskich temperaturach. Technika poddymiania. Ćwiczenia praktyczne.

 • dla kierunku TECHNIK HOTELARSTWA przewidziano możliwość udziału w następujących kursach: 

 

Wymiar godzin

Zakres tematyczny kursu

- Kurs przygotowawczy dla stewardess i stewardów

 

30

Wyposażenie i konfiguracja samolotu, bezpieczeństwo, pierwsza pomoc, lotnicza pierwsza pomoc, obsługa klienta i bezpieczeństwo żywności, bezpieczeństwo i procedury w samolocie, sytuacje kryzysowe, procedury ewakuacji, wizerunek członka załogi

- Kurs barmański I -wszego  stopnia

 

30

Zawód Barman; Sprzęt barowy, rodzaje stosowanego szkła, miary barowe, typy barów, składniki na wyposażeniu; Produkcja, podział i charakterystyka wódek, piw i win; Podstawowe sposoby i techniki miksowania - warsztaty; Sztuka prezentacji; Flair - podstawowe i zaawansowane triki barmańskie; Mixologia- zasady komponowania napojów mieszanych; Cocktaile na wybranych przykładach; W czym podawać alkohole; Cocktaile widowiskowe i napoje gorące warsztaty; Organizacja baru i pracy barmana; Najnowsze trendy w barmaństwie na przykładzie konkretnych Państw; Rozliczenia na barze.

- Manager gastronomii

 

40

Zawód Manager Gastronomii. Prawne aspekty prowadzenia zakładu gastronomicznego. Tworzenie lokalu gastronomicznego. Wyposażenie lokalu gastronomicznego. Sztuka: Sommelierstwa, Baru i miksologii, Baristyki, Obsługi Kelnerskiej. Rozmowy handlowe i savoir vivre w gastronomii i hotelarstwie. Wskaźniki kontrolne pomocne w zarządzaniu w gastronomii. Ćwiczenia praktyczne: warsztaty obejmują zajęcia z zakresu. Rozwiązania informatyczne stosowane w gastronomii i hotelarstwie.

 

- Kurs animatora czasu wolnego

 

20

Animator zabaw dla dzieci – wprowadzenie teoretyczne. Zabawa - Wielkie Bańki. Zajęcia sportowe z dziećmi. Zajęcia plastyczne oraz zabawy z dziećmi. Malowanie twarzy. Balonowe kreacje – warsztaty praktyczne. Zabawy taneczne. Wokalne śpiewanie.

 

- Kurs baristy

 

20

TEORIA: Kawa jako surowiec i produkt, i jako napój. Barista - omówienie zawodu. Sprzęt baristy. Przygotowanie espresso w teorii. PRAKTYKA: Przygotowanie espresso, espresso doppio, ristretto, lungo. Pienienie mleka. Przygotowanie napojów kawowych z mlekiem – latte, cappucino, latte machiato. Omówienie i wykorzystanie dodatków do kaw – czekolada (mocha), lody (espresso affogato), bita śmietana, sosy. Latte art – sztuka „rysowania na kawie”. Dobra Praktyka Higieniczna i Dobra Praktyka Produkcyjna wykorzystywane przez system zarządzania HACCP w pracy baristy.

- Kurs kelnerski

 

30

Wygląd i prezencja kelnera. Karty menu. Przygotowanie sali konsumenckiej. Techniki nakrywania stołów bielizną stołową Dekoracja stołu. Nakrywanie stołów. Przenoszenie tac i zastawy stołowej. Zbieranie zastawy stołowej po konsumpcji. Przebieg obsługi gości. Ogólne zasady obsługi. Metody obsługi. Podawanie napojów bezalkoholowych. Podawanie napojów alkoholowych. Organizacja obsługi przyjęć okolicznościowych. Konsultacje indywidualne – tworzenie profesjonalnego CV.

- Kurs sommelierski

15

Zawód Sommelier - charakterystyka i warsztat pracy. Wino jako produkt. Nauka rozpoznawania zapachów zawartych w winie. Winnica - warunki pomieszczenia oraz prace w niej wykonywane. Różne rodzaje fermentacji: alkoholowa, maceracja węglowa, jabłkowo-mlekowa, szaptalizacja. Produkcja win białych i produkcja win czerwonych: winnica, zbiór, transport, rozgniatanie, odszypułkowanie, sedymentacja, proces fermentacji, maceracja, kupażowanie, klarowanie, dojrzewanie Metody produkcji win słodkich. Białe szczepy - charakterystyka i występowanie: Chardonnay, Savignion Blanc, Riesling, Gewurztraminer, Pinot Gris, Pinot Grigio, Viognier. Czerwone szczepy – charakterystyka i występowanie: Cabernet Savignon, Merlot, Pinot Noir, Syrah, Tempranillo, Nebiollo, Sangiovese, Malbec, Zinfandel. Zrozumienie etykiety na butelce. Wady i zalety win. Klasyfikacja jakościowa win. Zasady profesjonalnej degustacji win: degustacja opisowa i w ciemno, analiza wzrokowa, zapach i smak. Dekantacja: etapy, cel dekantowania, jakie wina dekantujemy. Kieliszki i karafki do wina. Serwis wina spokojnego i musującego- szampana. Temperatura serwowanych win. Przechowywanie wina. Dobór wina do potraw - zasady łączenia. Kraje winiarskie i najważniejsi producenci wina: statystyki produkcji i konsumpcji wina na świecie, wykorzystywane szczepy. Pozostałe style wina. Pozostałe alkohole. Psychologia i technika obsługi Gości przy stole.

 • dla kierunku TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ przewidziano możliwość udziału w następujących kursach: 

 

Wymiar godzin

Zakres tematyczny kursu

- Kurs kelnerski

 

30

Wygląd i prezencja kelnera. Karty menu. Przygotowanie sali konsumenckiej. Techniki nakrywania stołów bielizną stołową Dekoracja stołu. Nakrywanie stołów. Przenoszenie tac i zastawy stołowej. Zbieranie zastawy stołowej po konsumpcji. Przebieg obsługi gości. Ogólne zasady obsługi. Metody obsługi. Podawanie napojów bezalkoholowych. Podawanie napojów alkoholowych. Organizacja obsługi przyjęć okolicznościowych. Konsultacje indywidualne – tworzenie profesjonalnego CV.

- Kurs animatora czasu wolnego

 

20

Animator zabaw dla dzieci – wprowadzenie teoretyczne. Zabawa - Wielkie Bańki. Zajęcia sportowe z dziećmi. Zajęcia plastyczne oraz zabawy z dziećmi. Malowanie twarzy. Balonowe kreacje – warsztaty praktyczne. Zabawy taneczne. Wokalne śpiewanie.

 

- Kurs pilotów wycieczek

 

60

Ogólne zagadnienia dotyczące turystyki w Polsce i na świecie. Wiedza o Polsce i świecie współczesnym. Obsługa ruchu turystycznego. Geografia turystyczna Polski i Europy. Historia kultury i sztuki. Interpretacja dziedzictwa. Przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne. Bezpieczeństwo, profilaktyka i ochrona zdrowia, higiena w turystyce. Pilot a grupa [PODSTAWY PRACY PILOTA. PRACA z GRUPĄ.  UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNE. PRZYGOTOWANIE DO OBSŁUGI TURYSTÓW (- warsztat pilota wycieczek; - jak przygotować się do wyjazdu?- gdzie szukać informacji? - jak orientować się w terenie?). Zajęcia praktyczne - wycieczka szkoleniowa z realizacją programu praktycznego.

- Kurs przygotowawczy dla stewardess i stewardów

30

wyposażenie i konfiguracja samolotu, bezpieczeństwo, pierwsza pomoc, lotnicza pierwsza pomoc, obsługa klienta i bezpieczeństwo żywności, bezpieczeństwo i procedury w ;samolocie, sytuacje kryzysowe, procedury ewakuacji, wizerunek członka załogi

 • dla kierunku KUCHARZ przewidziano możliwość udziału w następujących kursach:

 

Wymiar godzin

Zakres tematyczny kursu

- Kurs cukierniczy I -wszego  stopnia

 

20

Charakterystyka pracy cukiernika.  Wyposażenie stanowiska pracy, organizacja stanowiska pracy; terminologia stosowana w cukiernictwie  narzędzia, maszyny i urządzenia wykorzystywane w pracy. Podstawowe zagadnienia z zakresu bhp, ppoż. oraz pierwszej pomocy. Procesy technologiczne stosowane w produkcji żywności, prawidłowa obróbka wstępna i termiczna produktów spożywczych dla zachowania ich walorów smakowych i bezpiecznego przechowywania, zasady racjonalnego doboru surowców i ich maksymalnego wykorzystania w kuchni, techniki rozpoznawania przydatności surowców do produkcji. Surowce i materiały pomocnicze stosowane w cukiernictwie - sposoby doboru surowców do poszczególnych wyrobów. Warsztaty cukiernicze, sporządzanie różnych rodzajów ciast i wyrobów cukierniczych czyli: praktyczne zastosowanie procesów technologicznych w cukiernictwie.

- Kurs barmański I -wszego  stopnia

 

30

Zawód Barman; Sprzęt barowy, rodzaje stosowanego szkła, miary barowe, typy barów, składniki na wyposażeniu; Produkcja, podział i charakterystyka wódek, piw i win; Podstawowe sposoby i techniki miksowania - warsztaty; Sztuka prezentacji; Flair - podstawowe i zaawansowane triki barmańskie; Mixologia- zasady komponowania napojów mieszanych; Cocktaile na wybranych przykładach; W czym podawać alkohole; Cocktaile widowiskowe i napoje gorące warsztaty; Organizacja baru i pracy barmana; Najnowsze trendy w barmaństwie na przykładzie konkretnych Państw; Rozliczenia na barze.

- Manager gastronomii

 

40

Zawód Manager Gastronomii. Prawne aspekty prowadzenia zakładu gastronomicznego. Tworzenie lokalu gastronomicznego. Wyposażenie lokalu gastronomicznego. Sztuka: Sommelierstwa, Baru i miksologii, Baristyki, Obsługi Kelnerskiej. Rozmowy handlowe i savoir vivre w gastronomii i hotelarstwie. Wskaźniki kontrolne pomocne w zarządzaniu w gastronomii. Ćwiczenia praktyczne: warsztaty obejmują zajęcia z zakresu. Rozwiązania informatyczne stosowane w gastronomii i hotelarstwie.

 

- Szkolenie kuchnia molekularna

 

12

Teoria - kuchni molekularnej i produktów w niej wykorzystywanych. Techniki stosowane kuchni molekularnej. Technika z wykorzystaniem środków żelujących. Technika z użyciem ciekłego azotu oraz suchego lodu. Technika z użyciem vacum. Technika obróbki w niskich temperaturach. Technika poddymiania. Ćwiczenia praktyczne.

- Kurs baristy

 

20

TEORIA: Kawa jako surowiec i produkt, i jako napój. Barista - omówienie zawodu. Sprzęt baristy. Przygotowanie espresso w teorii. PRAKTYKA: Przygotowanie espresso, espresso doppio, ristretto, lungo. Pienienie mleka. Przygotowanie napojów kawowych z mlekiem – latte, cappucino, latte machiato. Omówienie i wykorzystanie dodatków do kaw – czekolada (mocha), lody (espresso affogato), bita śmietana, sosy. Latte art – sztuka „rysowania na kawie”. Dobra Praktyka Higieniczna i Dobra Praktyka Produkcyjna wykorzystywane przez system zarządzania HACCP w pracy baristy.

- Kurs kelnerski

 

30

Wygląd i prezencja kelnera. Karty menu. Przygotowanie sali konsumenckiej. Techniki nakrywania stołów bielizną stołową Dekoracja stołu. Nakrywanie stołów. Przenoszenie tac i zastawy stołowej. Zbieranie zastawy stołowej po konsumpcji. Przebieg obsługi gości. Ogólne zasady obsługi. Metody obsługi. Podawanie napojów bezalkoholowych. Podawanie napojów alkoholowych. Organizacja obsługi przyjęć okolicznościowych. Konsultacje indywidualne – tworzenie profesjonalnego CV.


 III. DODATKOWE PRAKTYKI/STAŻE ZAWODOWE U PRACODAWCÓW

Badania lokalnego rynku pracy wskazują, że dla lokalnych pracodawców barierą w znalezieniu odpowiednich pracowników wśród absolwentów szkół zawodowych jest niewystarczający wymiar praktyk zawodowych, który uniemożliwia uczniom zdobycie wymaganego przez pracodawców doświadczenia zawodowego.

Na podstawie roli doświadczenia zawodowego w podejmowaniu decyzji zatrudnieniowych przez firmy oraz faktu, że wśród uczestników projektu najbliżej rynku pracy są uczniowie klas 2 i 3, planuje się objęcie tym wsparciem 300 uczniów szkół, dla których organem jest Powiat Tarnogórski. Praktyka/staż trwać będzie 150 godzin w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego, tak, aby w optymalny sposób zapewnić najwyższą jakość tej formy wsparcia oraz w miarę możliwości dostęp do nowoczesnych technik i technologii.

Dodatkowe praktyki i staże zawodowe realizowane będą w oparciu o ustalony pomiędzy szkołą, a przedsiębiorcą program, który wskaże cele i treści edukacyjne, obowiązki oraz harmonogram, uwzględni predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe uczestników. Za udział w praktykach/stażach uczniowie otrzymają stypendium w wysokości 1600,00zł brutto. Przewiduje się też zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania/nauki do miejsca odbywania stażu i z powrotem.

DODATKOWE WSPARCIE DYDAKTYCZNE DLA ZSG-H:

 • WYPOSAŻENIE PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KWOCIE PRAWIE 200 000,00 ZŁ
 • KURSY DLA NAUCZYCIELI PRZEDMITÓW ZAWODOWYCH Z ZAKRESU:

- pilotażu wycieczek,

- baristyki,

- kuchni molekularnej.

REKRUTACJA UCZNIÓW DO PROJEKTU

W projekcie planowany jest udział 500 uczniów uczęszczających do szkół ujętych w projekcie. Uczestnicy projektu zostaną wyłonieni w procesie rekrutacji, zaplanowanej w trzech naborach t.j. WRZESIEŃ 2018, WRZESIEŃ 2019 i WRZESIEŃ 2020. W pierwszych 2 naborach planuje się wyłonienie po 200 uczniów, a w trzecim 100 uczniów.

Rekrutacja potrwa każdorazowo miesiąc, będzie odbywała się w biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach. Aby ułatwić dostęp do projektu osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi przewiduje się możliwość złożenia dokumentów do rekrutacji przez pełnomocnika lub listownie za pośrednictwem poczty.

WYMAGANE DOKUMENTY

Rekrutacja uczestników będzie odbywać się w oparciu o:

- formularz zgłoszeniowy do projektu - dostępny we wrześniu w szkole, na stronie internetowej szkoły oraz na stronie internetowej projektu (strona POWIATU TARNOGÓRSKIEGO);

- deklarację uczestnictwa w projekcie -  dostępną we wrześniu w szkole, na stronie internetowej szkoły oraz na stronie internetowej projektu (strona POWIATU TARNOGÓRSKIEGO);

- oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych -  dostępne we wrześniu w szkole, na stronie internetowej szkoły oraz na stronie internetowej projektu (strona POWIATU TARNOGÓRSKIEGO);

- orzeczenie o niepełnosprawności (o ile dotyczy).

 

Dokumenty należy składać w biurze WYDZIAŁU STRATEGII I ROZWOJU STAROSTWA POWIATOWEGO W TARNOWSKICH GÓRACH [42-600 Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 16] w czasie trwania każdego kolejnego miesiąca września. Uczniowie pełnoletni samodzielnie podpisują i dostarczają wszystkie dokumenty. Dokumenty uczniów niepełnoletnich podpisują za nich opiekunowie prawni i dostarczają je do biura wydziału. 

KRYTERIA REKRUTACYJNE

Uczniowie będą rekrutowani do projektu na podstawie następujących kryteriów:

- uczęszczanie do klas II, III i IV Techników i klas II i III w Zasadniczych Szkołach Zawodowych / Szkołach Branżowych I-stopnia na kierunki kształcenia do szkół biorących udział w projekcie;

- terminowe złożenie kompletu dokumentów.

 

W przypadku liczby kandydatów przekraczającej liczbę zaplanowaną do rekrutacji zaplanowano zastosowanie kryteriów dodatkowych wynikających z celu konkursu t.j. wzrost zatrudnienia wśród absolwentów. Z tego względu preferowani będą uczniowie, którzy zetkną się z rynkiem pracy w najbliższej perspektywie czasowej:

 - uczniowie ostatnich klas - dodatkowe +10 punktów w rekrutacji;

- uczniowie przedostatnich klas - dodatkowe +5 punktów w rekrutacji;

- uczniowie z niepełnosprawności - dodatkowe +5 punktów w rekrutacji;

- osoby o płci przeciwnej do płci dominującej na danym kierunku kształcenia, gdzie zidentyfikowano ponad 20% przewagę danej płci - dodatkowe +2 punktów w rekrutacji.

 

W przypadku większej liczby kandydatów zostanie zastosowane dodatkowe kryterium zerojedynkowe:

- uczniowie z kierunków kształcenia zgodnych z kluczowymi obszarami technologicznymi zgodnymi z Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego.

Jeżeli rozstrzygnięcie nie będzie możliwe, zastosuje się:

- kryterium rozstrzygające - KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃDO PROJEKTU.

 

Rekrutacji dokona składająca się z przedstawicieli Powiatu Tarnogórskiego, Regionalnej Izby Gospodarczej, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz przedstawicieli szkół biorących udział w projekcie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wrzesień 2018r. - UWAGA!!!

PIERWSZA REKRUTACJA UCZNIÓW ROZPOCZĘTA!!!

 

Uczniowie klas DRUGICH, TRZECICH i CZWARTYCH, oto kilka informacji dla chętnych wziąć udział w projekcie.

 

Aby wziąć udział w REKRUTACJI należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego dwa dokumenty:

- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (wraz z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ)

- ANKIETĘ REKRUTACYJNĄ.

 

Dokumenty można pobrać  w wersji elektronicznej pod poniższymi linkami i je wydrukować samodzielnie:

KLIKNIJ -> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i KLAUZULA

KLIKNIJ -> ANKIETA REKRUTACYJNA

Można również uzyskać dokumenty w wersji papierowej w sekretariacie szkoły.

 

Dokumenty wypełniamy i podpisujemy (jeśli nie mamy ukończonych 18 lat to dokumenty podpisuje również jeden opiekun prawny).

 

Dokumenty dostarczamy osobiście (lub poprzez opiekuna prawnego)

do Wydziału Strategii, Kultury, Promocji i Sportu STAROSTWA POWIATOWEGO w TARNOWSKICH GÓRACH

(ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry POKÓJ 33).

Godziny urzędowania:

- poniedziałek, środa, czwartek - od godziny 7.30 do godziny 15.30

- wtorek od godziny 7.30 do godziny 17.00

- piątek od godziny 7.30 do godziny 14.00

 

W dokumencie ANKIETA REKRUTACYJNA, który muszą wypełnić kandydaci, można zaznaczyć zainteresowanie zarówno kursami, jak i stażami. W przypadku kursów można zaznaczyć zainteresowanie wszystkimi kursami lub tylko kilkoma, ale tylko tymi, które są przewidziane dla danego kierunku kształcenia.

UCZNIOWIE! Składajcie wnioski sprawnie i szybko. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Następna rekrutacja odbędzie się dopiero we wrześniu 2019r.

WSTĘPNY HARMONOGRAM PROJEKTU:

 1. od 03.09.2018 do 28.09.2018 -  SKŁADAMY WNIOSKI
 2. do 12.10.2018 ogłoszona zostanie LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH UCZNIÓW (oraz lista rezerwowych, w razie gdyby ktoś się wycofał)
 3. do około 25.10.2018 zostaną podpisane przez zakwalifikowanych ostateczne DEKLARACJE UCZESTNICTWA
 4. od listopada 2018r. rusza dla zakwalifikowanych I ETAP PROJEKTU: DORADZTWO ZAWODOWE (dwa spotkania z doradcą po 1,5 godziny); NA SPOTKANIACH Z DORADCĄ ZOSTANĄ USTALONE PRZYDZIELONE FORMY WSPARCIA DLA KAŻDEGO Z UCZESTNIKÓW (STAŻE i KURSY);
 5. od około grudnia rozpocznie się dla uczestników II ETAP PROJEKTU: staże i kursy zawodowe (nie ruszą wszystkie na raz; będą realizowane stopniowo i potrwa wszystko kilka miesięcy)

Szczegółowe informacje do uzyskania u Pani Agnieszki Ćwieląg (osobiście lub pisać przez Librusa).

Zapraszamy również do lektury artykułu na temat rekrutacji do projektu na stronie Starostwa Powiatowego pod następującym linkiem:

KLIKNIJ -> LINK DO ARTYKUŁU

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Październik 2018r. - UWAGA!!!

REKRUTACJA NAUCZYCIELI ROZPOCZĘTA!!!

 

W terminie 01.10 - 12.10.2018 przeprowadzona zostanie w Biurze Projektu

(siedzibie Wydziału Strategii i Rozwoju pokój 33, przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach)

rekrutacja nauczycieli do projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej.

Poniżej znajduje się link do strony,

na której zamieszczony jest regulamin rekrutacji nauczycieli do projektu wraz z załącznikami:

KLIKNIJ -> LINK

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Październik 2018r. - UWAGA!!!

PRZESUNIĘCIE TERMINU OGŁOSZENIA WYNIKÓW REKRUTACJI UCZNIÓW 

 Ze względu na duża liczbę zgłoszeń do projektu i wzmożony nakład pracy poświęconej na procedurę rozstrzygnięcia zakwalifikowania uczniów do udziału w projekcie, 
termin ogłoszenia wyników rekrutacji
przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
zostaje przeniesiony
na 20 października 2018r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Październik 2018r. - ROZSTRZYGNIĘCIE PIERWSZEJ REKRUTACJI PROJEKTU

 

Po ostatecznej zmianie terminu spotkanie komisji rekrutacyjnej projektu odbyło się 22 października 2018r. Po pierwszym procesie rekrutacyjnym do projektu zakwalifikowano 200 uczniów z wszystkich szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego biorących udział w projekcie. Z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich zrekrutowano 35 uczniów.

Chętnych z naszej szkoły było ponad 100 uczniów. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zdecydowała lista rankingowa punktów, które przydzielane były zgodnie z KRYTERIAMI REKRUTACYJNYMI. Wśród szczęśliwych 35 uczniów znalazło się 30 uczniów klas czwartych technicznych, 3 uczniów klasy trzeciej zasadniczej szkoły zawodowej oraz 2 uczniów klas trzecich technicznych.

Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do projektu zostali osobiście poinformowani o tym fakcie przez szkolnego koordynatora projektu,

Panią Agnieszkę Ćwieląg.

Muszą niezwłocznie wypełnić 3 dokumenty:

LINK - Załącznik nr 4 Wzór Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie

LINK - Załącznik nr 5 Wzór Oświadczenia Uczestnika Projektu

LINK - Załącznik nr 6 Wzór Formularza Dane Uczestnika Projektu

Szkolny koordynator zbierze dokumenty i dostarczy je do Wydziału Strategii, Kultury, Promocji i Sportu STAROSTWA POWIATOWEGO w TARNOWSKICH GÓRACH.

Podczas spotkania komisji rekrutacyjnej ustalono, że I ETAP PROJEKTU: DORADZTWO ZAWODOWE rozpocznie się w szkołach biorących udział w projekcie dopiero w grudniu 2018r. II ETAP PROJEKTU: staże i kursy zawodowe rozpoczną się dla uczniów ZSG-H najprawdopodobniej w II semestrze roku szkolnego 2018/2019.

 Zajęcia z doradztwa zawodowego oraz kursy zawodowe organizowane będą przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej (partnera projektu).

Staże i praktyki zorganizowane zostaną przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach (partnera projektu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styczeń/luty 2019r. - PIERWSZA TRANSZA DOSTAW SPRZĘTU DYDAKTYCZNEGO

DO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

W styczniu i lutym 2019r. pracownie kształcenia zawodowego zostały wyposażone w nowy sprzęt dydaktyczny. Wszelkie czynności biurokratyczne związane z zakupem sprzętu koordynowali pracownicy WYDZIAŁU STRATEGII I ROZWOJU STAROSTWA POWIATOWEGO w TARNOWSKICH GÓRACH, w tym w szczególności Pani naczelnik wydziału Justyna Szmidt-Łakomy, Pani inspektor Agnieszka Brzuska, Pani inspektor Agnieszka Jochlik oraz Pani inspektor Milena Makieła. Pomocnikiem w realizacji zakupu sprzętu z ramienia szkoły był szkolny koordynator projektu, Pani Agnieszka Ćwieląg.

Środki finansowe na zakup sprzętu zostały zaplanowane w projekcie PASUSZ i pozyskane na realizację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT.

 Pierwsze doposażenie objęło następujące pracownie:

1)  pracownia turystyki:

- sprzęt do animacji czasu wolnego (chusty animacyjne 1,75m, 3,5m, 6m; zestawy płynów do baniek, kije do baniek (wielkich, na trzy oczka, małych, na pięć oczek; kredki do malowania twarzy, balony do modelowania, pompki do pompowania balonów, bierki bambusowe 90cm, worki animacyjne do skakania, szelki animacyjne, zestaw piłek do żonglowania) oraz filmy instruktażowe do animacji;

- mapy ścienne i konturowe (Polski, Europy i całego świata),

- sprzęt nagłaśniający do przewodników.

2) pracownia hotelarstwa: sejf hotelowy, faks, telefony, drukarki fiskalne, telefony, zestaw ręczników hotelowych, szyld informacyjny;

3) pracownia obsługi konsumenta oraz pracownie gastronomiczne: obrusy, moltony, napperony, skirtingi, zapaski kelnerskie, kompletne stroje kucharskie (bluzy, spodnie, zapaski i czapki ochronne), naczynia stołowe, spieniacze ręczne do mleka, dzbanki do spieniania mleka ze stali nierdzewnej o poj. 0,35l,  dzbanki do spieniania mleka ze stali nierdzewnej o poj. 0,6l, łyżki do cafe latte, szklanki do Latte, szklanki do Irish Coffe, filiżanki do kawy ze spodeczkami, ekspres ciśnieniowy do kawy z dyszą do spienienia mleka, termometry/sondy do mleka, kasa kelnerska/fiskalna, zestawy talerzy dla 24 osób (talerz głęboki, talerz zakąskowy, talerz płytki obiadowy, talerz deserowy), frytkownice, roboty wieloczynnościowe z przystawkami, noże jarzyniaki, obieraczki ze stali nierdzewnej,  patelnie teflonowe 28 cm, patelnie teflonowe do naleśników, patelnie ceramiczne 28 cm,  zestawy noży HACCP na stanowiskach uczniów: nóż do krojenia do mięsa surowego 20 cm (czerwony), nóż do trybowania do mięsa surowego 15 cm (czerwony), nóż do krojenia drobiu 26 cm (żółty), nóż do krojenia do mięsa gotowanego 20 cm (brązowy), nóż do oddzielenia ości do ryb 16cm (niebieski), nóż do krojenia warzyw 20cm (zielony),nóż krojenia nabiału 20cm (biały);  zestawy desek polietylenowych  HACCP na stanowiska uczniów: żółta, biała, zielona, niebieska, czerwona, brązowa wraz ze chromowanym stojakiem;  ścienne plansze dydaktyczne, stolnice, gofrownice, zestawy czterech garnków ze stali nierdzewnej z dopasowanymi pokrywkami, garnuszki 0,5l ze stali nierdzewnej, grille elektryczne, wagi elektroniczne (duże sklepowe), talerze szklane oraz lodówko-zamrażarka.

Za ogrom sprzętu NAUCZYCIELE i UCZNIOWIE są BARDZO WDZIĘCZNI!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Listopad 2018r. - luty 2019r. - I ETAP PROJEKTU – DORADZTWO ZAWODOWE

 Dla uczniów ZSG-H zakończył się I ETAP PROJEKTU czyli DORADZTWO ZAWODOWE.

Zajęcia z doradcą zawodowym trwały w naszej szkole od 28 listopada 2018r. do 4 lutego 2019r.

Uczestnicy projektu odbyli łącznie każdy z osobna 3 godziny zajęć z doradztwa zawodowego, które zostały zorganizowane w ramach trzech godzinnych spotkaniach z doradcą zawodowym Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Panią Moniką Sośnicką.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marzec 2019r. - PASUSZ na Facebook'u

 Projekt Powiatowej Akademii Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej doczekał się swojego profilu na FB.

Umieszczane są  na nim bieżące informacje związane z realizacją projektu.

Zapraszamy do odwiedzania i polubienia!

LINK do PROFILU PROJEKTU NA FACEBOOKU

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marzec/kwiecień 2019r. - II ETAP PROJEKTU – KURS ANIMATORA CZASU WOLNEGO

 

W ZSG-H rozpoczął się II ETAP PROJEKTU: staże i kursy zawodowe!!! 

Jako pierwszy odbył się w szkole Kurs ANIMATORA CZASU WOLNEGO.

Zajęcia zostały zorganizowane w dniach 28, 29 marca oraz 2 i 3 kwietnia 2019r.

Kurs obejmował 20 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych. W kursie wzięło udział 10 uczniów.

Kurs został zorganizowany w salach ZSG-H przez ośrodek organizujący szkolenia i kursy "Mega Centrum Rozwoju" w Bytomiu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kwiecień 2019r. - II ETAP PROJEKTU 

– ORGANIZACJA STAŻY I PRAKTYK ZAWODOWYCH

 

W ramach II ETAPU PROJEKTU rozpoczęły się działania w związku z organizacją STAŻY i PRAKTYK zawodowych dla uczniów naszej szkoły.

Chętni do wzięcia udziału w stażach/praktykach uczestnicy projektu spotkali się w dniu 5 kwietnia 2019r. z Panią Danutą Moskałą, reprezentującą Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach (partnera projektu). Podczas spotkania część uczniów już biorących udział w stażach zawodowych mogło ustalić z Panią Moskałą szczegóły dotyczące dokumentacji i terminów zakończenia staży. Druga część uczestników spotkania, która jeszcze nie rozpoczęła kursów/staży ustalała z Panią Moskałą kwestie dotyczące tego, gdzie, kiedy i w jakim zakresie chciałaby odbywać praktyki/staże. Uczniowie mogą (w zależności od kierunku, w którym się kształcą) odbyć staże/praktyki jako KELNERZY, KUCHARZE, HOTELARZE lub jako pracownicy INFORMACJI TURYSTYCZNEJ, BIUR PODRÓŻY lub OBSŁUGI PASAŻERSKIEJ/TURYSTYCZNEJ.

W sumie w 16 uczestników projektu zadeklarowało chęć odbycia staży/praktyk, które muszą odbyć do końca sierpnia 2019r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kwiecień 2019r. - II ETAP PROJEKTU - KURS CUKIERNICZY

W ZSG-H odbył się kolejny kurs w ramach II ETAPU PROJEKTU - Kurs CUKIERNICZY.

Odbywał się on w szkole w dniach 12, 18 i 19 kwietnia 2019r.

Kurs obejmował 20 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych. W kursie wzięło udział 7 uczniów.

Kurs został zorganizowany w salach ZSG-H przez ośrodek organizujący szkolenia i kursy "Mega Centrum Rozwoju" w Bytomiu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kwiecień 2019r. - II ETAP PROJEKTU – KURS DIETETYKI

 

W ZSG-H odbył się kolejny kurs w ramach II ETAPU PROJEKTU - Kurs DIETETYKI .

Odbywał się on w szkole w dniach 15, 16, 17, 23, 24 i 25 kwietnia 2019r.

Kurs obejmował 35 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych. W kursie wzięło udział 10 uczniów.

Kurs został zorganizowany w salach ZSG-H przez ośrodek organizujący szkolenia i kursy "Mega Centrum Rozwoju" w Bytomiu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kwiecień/maj 2019r. - DRUGA TRANSZA DOSTAW SPRZĘTU DYDAKTYCZNEGO

DO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

W kwietniu i marcu 2019r. pracownie kształcenia zawodowego zostały wyposażone w kolejny, nowy sprzęt dydaktyczny. Wszelkie czynności biurokratyczne związane z zakupem sprzętu ponownie koordynowali pracownicy WYDZIAŁU STRATEGII I ROZWOJU STAROSTWA POWIATOWEGO

w TARNOWSKICH GÓRACH współpracując ze szkolnym koordynatorem projektu.

 

Drugie  doposażenie objęło pracownię obsługi konsumenta oraz pracownie gastronomiczne. Wśród nowego sprzętu znalazły się:

łopatki ze stali nierdzewnej, chochle ze stali nierdzewnej, widelce do mięsa ze stali nierdzewnej, ubijaczki rózgowe do piany ze stali nierdzewnej, tarki 4-stronna ze stali nierdzewnej, cedzaki ze stali nierdzewnej, brytfanny owalne  ze stali nierdzewnej z pokrywą z rusztem stalowym oraz wkładem do gotowania na parze, naświetlacze UV bakteriobójcze do jaj, rożna elektryczne z termoobiegiem, malaksery wielofunkcyjne, młynki do kawy ze stali nierdzewnej, salamandry elektryczne, roboty wielofunkcyjne typu termomiks, tarki wielofunkcyjne ze wymiennymi ostrzami; wykonana ze stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego, naczynia żaroodporne 4,6l  i 3l, urządzenia Sous Vide wraz z workami do gotowania Sous Vide i pakowarek komorowych, pakowarki próżniowe, talerze szklane, ekspres ciśnieniowy do kawy z dyszą do spienienia mleka, noże jarzyniaki, obieraczki ze stali nierdzewnej,  patelnie teflonowe 28 cm, patelnie teflonowe do naleśników, patelnie ceramiczne 28 cm, wyciskarka do cytrusów na bar, wyciskarka ręczna do cytrusów, blender barowy, syfony do śmietany ze stali nierdzewnej wraz z zestawem końcówek oraz nabojami, palniki ręczne/opalarki do karmelizacji cukru, stylizator do dekoracji cappuciono, wózek kelnerski do serwowania 2-półkowy, wózek kelnerski do flambirowania z kuchenką jednopalnikową, salaterki duże szklane, zestawy kawowe z białej porcelany  (filiżanki, spodeczki, cukiernice, dzbanuszki na mleko, dzbanki na kawę z pokrywkami), tacki kelnerska na rachunek z klipsem ze stali nierdzewnej, zestawy tac kelnerskich ze stali nierdzewnej z powłoką gumową antypoślizgową (duże prostokątne, średnie-okrągłe, małe-owalne), waza szklana /bola, karafka szklana/dekanterka z korkiem, stojak obrotowy na musli z trzema misami, miseczki do mycia palców, taca / talerz na ślimaki ze stali nierdzewnej, wazy porcelanowe do zupy z pokrywami, kociołek do gulaszu, porcelanowe miseczki do gulaszu/flaków,  kubki do serwowania zup ze stali nierdzewnej z uszkiem i dziubkiem, nelsonki, patelnia żeliwna do ślimaków, porcelanowa miski do jarzyn, pokrywy/klosze do talerzy ze stali nierdzewnej, porcelanowe półmiski do serów, trybuszony/ otwieracze do butelek, zestaw dozowników do produktów sypkich, obiadowy zestaw porcelany dla 24 osób (talerz głęboki, talerz zakąskowy, talerz płytki obiadowy, talerz deserowy), szafka grzejna na talerze, podgrzewacze do potraw elektryczny ze stali nierdzewnej, podgrzewacze stołowe do potraw ze stali nierdzewnej na pastę paliwową oraz zestaw sztućców specjalistycznych do serwowania i konsumpcji obejmujący:

nóż i widelec do ryb, widelczyk do ciast, nóż do masła, nóż do steków, łyżeczka do lodów, widelec i nóż do raków, widelec i nóż do krabów, widelec do fondue, nóż do sera, szczypce z łopatką do ciastek, łopatka i nóż do tortu, nóż i widelec do tranżerowania, nóż i łyżeczka do grejpfruta, łyżka do śmietany, szczypce do pieczywa, szczypce do cukru, łyżka do sosów, łyżka wazowa, widelec, łyżka półmiskowa do mięs, widelec i łopatka do nakładania ryb, łyżka i widelec do sałatek, łyżeczka do cukru, szczypce i widelec do ślimaków, nóż i łyżka do kawioru, widelec i szczypce do homara, widelec i nóż do ostryg.

 

Za ogrom sprzętu NAUCZYCIELE i UCZNIOWIE są BARDZO WDZIĘCZNI!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maj 2019r. - II ETAP PROJEKTU – KURSY BARISTY

 

W ZSG-H odbył się kolejny kurs w ramach II ETAPU PROJEKTU - Kurs BARISTY, który został zorganizowany dla dwóch grup.

Odbywały się one w terminach 21-23 maja oraz  27-29 maja 2019r.

Kurs obejmował 20 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych.

Część teoretyczna kursu odbyła się w szkole, część praktyczna w restauracji "Figaro" w Radzionkowie.

W kursie wzięło udział 14 uczniów.

Kurs został zorganizowany w salach ZSG-H przez ośrodek organizujący szkolenia i kursy "Mega Centrum Rozwoju" w Bytomiu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maj 2019r. - II ETAP PROJEKTU – KURS SOMMELIERA

 

W ZSG-H odbył się kolejny kurs w ramach II ETAPU PROJEKTU - Kurs SOMMELIERA.

Odbywał się on w szkole w dniach 21-23 maja 2019r.

Kurs obejmował 24 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych.

Część teoretyczna kursu odbyła się w szkole, część praktyczna w restauracji "Pałac Ogrodowa" w Tarnowskich Górach.

W kursie wzięło udział 8 uczniów.

Kurs został zorganizowany w salach ZSG-H przez ośrodek organizujący szkolenia i kursy "O.K. Ośrodek kursów" w Wejherowie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Czerwiec 2019r. - TRZECIA TRANSZA DOSTAW MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

DO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

W czerwcu 2019r. pracownie kształcenia zawodowego zostały wyposażone w kolejne materiały dydaktyczne. Tym razem zakupiono dla szkoły PODRĘCZNIKI, KSIĄŻKI, ATLASY, ĆWICZENIA, ZESTAWY EGZAMINACYJNE. Wszelkie czynności biurokratyczne związane z zakupem sprzętu ponownie koordynowali pracownicy

WYDZIAŁU STRATEGII I ROZWOJU STAROSTWA POWIATOWEGO w TARNOWSKICH GÓRACH współpracując ze szkolnym koordynatorem projektu.

 

TRZECIE doposażenie objęło pracownię obsługi konsumenta, pracownie technologii gastronomicznej, pracownię hotelarstwa oraz pracownię turystyki.

Za ogrom sprzętu NAUCZYCIELE i UCZNIOWIE są BARDZO WDZIĘCZNI!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wrzesień 2019r. - UWAGA!!!

DRUGA REKRUTACJA UCZNIÓW ROZPOCZĘTA!!!

 

Uczniowie klas DRUGICH, TRZECICH i CZWARTYCH, oto kilka informacji dla chętnych wziąć udział w projekcie.

 

Aby wziąć udział w REKRUTACJI należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego dwa dokumenty:

- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (wraz z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ)

- ANKIETĘ REKRUTACYJNĄ.

 

Dokumenty można pobrać  w wersji elektronicznej pod poniższymi linkami i je wydrukować samodzielnie:

KLIKNIJ -> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i KLAUZULA

KLIKNIJ -> ANKIETA REKRUTACYJNA

Dokumenty wypełniamy i podpisujemy (jeśli nie mamy ukończonych 18 lat to dokumenty podpisuje również jeden opiekun prawny).

 

Dokumenty dostarczamy osobiście (lub poprzez opiekuna prawnego)

do Wydziału Strategii, Kultury, Promocji i Sportu STAROSTWA POWIATOWEGO w TARNOWSKICH GÓRACH

(ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry POKÓJ 33).

Godziny urzędowania:

- poniedziałek, środa, czwartek - od godziny 7.30 do godziny 15.00

- wtorek od godziny 8.00 do godziny 17.00

- piątek od godziny 7.00 do godziny 14.00

 

W dokumencie ANKIETA REKRUTACYJNA, który muszą wypełnić kandydaci, można zaznaczyć zainteresowanie zarówno kursami, jak i stażami. W przypadku kursów można zaznaczyć zainteresowanie wszystkimi kursami lub tylko kilkoma, ale tylko tymi, które są przewidziane dla danego kierunku kształcenia.

Katalog kursów, przewidzianych dla danego kierunku kształcenia oraz regulamin projektu można pobrać  w wersji elektronicznej pod poniższymi linkami:

KLIKNIJ -> KATALOG KURSÓW

KLIKNIJ -> REGULAMIN

UCZNIOWIE! Składajcie wnioski sprawnie i szybko. Liczy się kolejność zgłoszeń. Rekrutacja będzie prowadzona w terminie: od 2 do 16 września br. 

Szczegółowe informacje do uzyskania u Pani wicedyrektor Aliny Wicik.

Zapraszamy również do lektury artykułu na temat rekrutacji do projektu na stronie Starostwa Powiatowego pod następującym linkiem:

KLIKNIJ -> LINK DO ARTYKUŁU

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wrzesień 2020r. - UWAGA!!!

TRZECIA (OSTATNIA) REKRUTACJA UCZNIÓW ROZPOCZĘTA!!!

 

Uczniowie klas DRUGICH, TRZECICH i CZWARTYCH kierunków:

- technik hotelarstwa,

- technik organizacji turystyki,

- technik żywienia i usług gastronomicznych,

- kucharz,

oto kilka informacji dla chętnych wziąć udział w projekcie.

 

Aby wziąć udział w REKRUTACJI należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego dwa dokumenty:

- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (wraz z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ)

- ANKIETĘ REKRUTACYJNĄ.

 

Dokumenty można pobrać  w wersji elektronicznej pod poniższymi linkami i je wydrukować samodzielnie:

KLIKNIJ -> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i KLAUZULA

KLIKNIJ -> ANKIETA REKRUTACYJNA

Dokumenty wypełniamy i podpisujemy (jeśli nie mamy ukończonych 18 lat to dokumenty podpisuje również jeden opiekun prawny).

 

Dokumenty dostarczamy osobiście (lub poprzez opiekuna prawnego)

do Wydziału Strategii, Kultury, Promocji i Sportu STAROSTWA POWIATOWEGO w TARNOWSKICH GÓRACH

(ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry POKÓJ 33).

Godziny urzędowania:

- poniedziałek, środa, czwartek - od godziny 7.30 do godziny 15.00

- wtorek od godziny 8.00 do godziny 17.00

- piątek od godziny 7.00 do godziny 14.00

 

W dokumencie ANKIETA REKRUTACYJNA, który muszą wypełnić kandydaci, można zaznaczyć zainteresowanie zarówno kursami, jak i stażami. W przypadku kursów można zaznaczyć zainteresowanie wszystkimi kursami lub tylko kilkoma, ale tylko tymi, które są przewidziane dla danego kierunku kształcenia.

Katalog kursów, przewidzianych dla danego kierunku kształcenia oraz regulamin projektu można pobrać  w wersji elektronicznej pod poniższymi linkami:

KLIKNIJ -> Regulamin z załącznikami (cz.1)

KLIKNIJ -> Regulamin z załącznikami (cz.2)

UCZNIOWIE! Składajcie wnioski sprawnie i szybko. Liczy się kolejność zgłoszeń. Rekrutacja będzie prowadzona w terminie: od 1 do 18 września br. 

Szczegółowe informacje do uzyskania u Pani wicedyrektor Aliny Wicik.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Klauzula informacyjna RODO. Dowiedz się więcej