A A A

POWIATOWA  AKADEMIA SUKCESU UCZNIA SZKOŁY ZAWODOWEJ
to projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT
Projekt realizowany jest przez Powiat Tarnogórski w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej oddział w Katowicach oraz Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach.

CEL PROJEKTU dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy

PLANOWANE EFEKTY wzrost zdolności do zatrudnienia wśród pięciuset uczestników i uczestniczek projektu, pochodzących z 29 kierunków kształcenia w 9 ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Tarnogórski oraz wzrost kompetencji i umiejętności wśród trzydziestu nauczycieli kształcenia zawodowego z sześciu szkół, biorących udział w projekcie.

Planowane działania:

  • doradztwo edukacyjno – zawodowe dla 500 uczestników i uczestniczek projektu,
  • kursy zawodowe, praktyki i staże u pracodawców dla uczestników i uczestniczek projektu,
  • stworzenie w pracowniach nauki zawodu w 9 szkołach zawodowych warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy poprzez doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu,
  • zapewnienie dostępu do produktów finalnych projektów innowacyjnych – platformy do kształcenia zawodowego Wirtualne Laboratoria,
  • kursy zawodowe i studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

WARTOŚC PROJEKTU 4 743 277,05 PLN


DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ 4 031 785,49 PLN


                     

POWIATOWA AKADEMIA SUKCESU UCZNIA SZKOŁY ZAWODOWEJ

"PASUSZ"

Ulotka promocyjna 

To projekt, który będzie realizowany od 01.09.2018r. do 31.08.2021r. przez Powiat Tarnogórski w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Przedsięwzięcie to realizowane będzie w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

DZIAŁANIE 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

PODDZIAŁANIE 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Klauzula informacyjna RODO. Dowiedz się więcej