• Chcielibyśmy zaprosić absolwentów oraz wszystkich przyjaciół szkoły do czynnego udziału w uroczystościach i imprezach towarzyszących z okazji  obchodów 70 - lecia Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach.które odbędą się 23 października 2015 r. Więcej informacji pod nr tel. 32 285 38 61 lub na stronie zsghtg.pl w zakładce 70 - lecie

 • Cechy człowieka, pożądane w pracy hotelarza pięknie ilustrują słowa Janusza Korczaka: ,,Być człowiekiem znaczy posiadać kryształową moralność, nieograniczoną tolerancyjność, do pasji posuniętą pracowitość, dążyć do ciągłego uzupełniania swego wykształcenia, pomagać innym’’. W hotelarstwie dominuje relacja człowiek - człowiek i najważniejszym podmiotem jest Gość.  Hotelarstwo jest wyjątkową branżą z pięknymi tradycjami, w której staramy się tworzyć dla Gości ,,dom poza domem’’, poznajemy nowych ludzi, ciągle coś się dzieje. Zapraszamy na kierunek TECHNIK HOTELARSTWA

  więcej...

 • Lubisz podróże, często planujesz wakacje, chciałbyś w przyszłości prowadzić własne biuro podróży - kształć się u nas wybierając kierunek TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

  więcej...

 • Interesujesz się gastronomią, Wybierz jeden z kierunków: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH, KELNER

  więcej...

 • Interesujesz się produkcją żywności doskonal się wybierając jeden z kierunków: KUCHARZ, PIEKARZ, CUKIERNIK, WĘDLINIARZ,

  więcej...

Wizyta w szkole PISO

PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Administrator    piątek, 04 marca 2011 10:15

WIZYTA W SZKOLE PISO w TIENEN – 16 listopada 2010r.

 

PLAN WIZYTY:

- przywitanie przez Wim’a;

- spotkanie z Wim’em i dyrektorem szkoły;  omówienie: struktury szkolnictwa w Belgii: podstawowego oraz szkolnictwa ogólnokształcącego, zawodowego i technicznego po szkole podstawowej ;

- poznanie struktury organizacyjnej szkoły – liczbę pracujących nauczycieli, ilość klas, ilość uczniów w poszczególnych klasach z podziałem na płeć i grupy  wiekowe;

- charakterystyka szkolenia zawodowego w PISO (w szkole technicznej i zawodowej);

- zwiedzanie fizyczne szkoły (obejrzenie przede wszystkim pracowni specjalistycznych w szkole związanych z różnymi zawodami kształconymi w PISO oraz ich wyposażenia);

- uczestnictwo w obiedzie, który przygotowany i obsługiwany był  również przez naszych uczniów (stażystów).

 

W PISO przywitał nas i objął funkcję przewodnika po szkole belgijski koordynator projektu LdV Wim Geuvens. Wpierw wspólnie z Wim’em udaliśmy się do nowego dyrektora szkoły Barta  Govena. Spotkanie odbyło się w serdecznej i przyjaznej atmosferze. Dyrektor zapewnił nas o otwartości na współpracę  z naszą szkołą i życzył nam miłego pobytu w Belgii. Podczas spotkania wspólnie z Wimem przedstawili nam strukturę organizacyjną swojej szkoły. PISO kształci swoich uczniów na poziomie zawodowym i technicznym w 6-letnim cyklu kształcenia. Kształci młodzież w 12 różnych zawodach m.in. kucharz, kelner, żywienie i gospodarstwo domowe ukierunkowane na opiekę społeczną, elektronik, elektryk, fryzjer, kosmetyka estetyczna, frezer, mechanika pojazdowa. Uczniowie w PISO rozpoczynają kształcenie w wieku 12 lat i planowo mają je kończyć wieku 18 lat. W pierwszych  dwóch latach kształcenia poznają kilka zawodów w określonej branży, w trzecim roku kształcenia obierają jeden konkretny zawód, w którym zdobywają zawód. W trzeciej i czwartej klasie uczniowie poznają podstawy swojego zawodu, natomiast klasa piąta i szósta poświęcona jest kształceniu specjalistycznemu. Kształcenie  w obydwu szkołach: technicznej i zawodowej trwa sześć lat.  Zakończenie kształcenia nie jest potwierdzane egzaminem zewnętrznym.  Po ukończeniu szkoły technicznej uczniowie otrzymują dyplom technika, natomiast po ukończeniu szkoły zawodowej  otrzymują certyfikat. Aby uzyskać te dokumenty uczniowie zaliczają sukcesywnie kolejne etapy kształcenia na przestrzeni 6-ciu lat. Czasami szkoła przeprowadza pod koniec szóstej klasy wewnętrzny test końcowy – jednak nie jest to obligatoryjne. Absolwenci szkoły technicznej mogą kontynuować swoją edukację w szkole wyższej (kończącej się uzyskaniem tytułu licencjata) lub na uniwersytecie (uzyskując tytuł magistra lub inżyniera). Absolwenci szkoły zawodowej natomiast mogą kontynuować naukę tylko w szkole wyższej (uzyskując tytuł  licencjata). Dowiedziałyśmy się, że tylko kilku absolwentów PISO rocznie  kontynuuje swoją edukację w szkole wyższej lub na uniwersytecie. Rocznie naukę w PISO kończy około 100 uczniów.

Szkoła liczy około 500 uczniów. Klasy są mało liczne (od 7 do 11 uczniów).  O podziale klas decyduje zawód kształcenia. Uczniowie całą swoją klasą uczestniczą w zajęciach praktycznych-zawodowych. Na zajęciach ogólnokształcących natomiast (typu matematyka, geografia, historia itp.) klasy są łączone. Jeśli chodzi o ilość godzin lekcyjnych w  ciągu tygodnia kształtuje się to następująco: około 16 godzin zajęć praktycznych, około 18 godzin zajęć ogólnokształcących. Godzina lekcyjna trwa 50 minut.  Zajęcia (zarówno praktyczne, jak i  na przedmiotach ogólnokształcących) prowadzone są w blokach.  W ciągu dnia są dwie 10-minutowe przerwy i jedna 50-minutowa.

W PISO pracuje około 80 nauczycieli (są między nimi nauczyciele pełnoetatowi i dochodzący). Szkoła prowadzona jest przez dyrektora naczelnego, jednego zastępcę dyrektora, jednego naczelnego doradcę technicznego, któremu podlega trzech zastępców (którym z kolei przypisane jest doradztwo w konkretnych zawodach).

W trakcie zwiedzania szkoły przekonałyśmy się o tym, że sale lekcyjne, jak i  pracownie zawodowe są wyposażone na bardzo wysokim poziomie (np. rzutniki multimedialne w każdej klasie, pracownie  gastronomiczne - cały sprzęt ze stali nierdzewnej).

Szkoła posiada stołówkę i salę konsumpcyjną. Ze stołówki korzystają uczniowie. Mogą w niej kupić posiłek, który muszą zamówić dzień wcześniej na specjalnej liście. Bez rezerwacji mogą zakupić kanapki. Posiłki oraz kanapki w stołówce przygotowują pracownicy szkoły. W sali konsumpcyjnej przygotowanej do obsługi przez młodzież podaje się obiady dla nauczycieli oraz gości z zewnątrz, które są przygotowane przez uczniów pod nadzorem nauczyciela. Obiad zawsze składa się z przystawki, dania głównego i deseru. Goście z zewnątrz mogą zamówić napoje alkoholowe do posiłku (napoje są podawane przez uczniów).

 
Tutaj jesteś:

Kontakt

Zespół Szkół
Gastronomiczno-Hotelarskich

Dyrektor: Tomasz Respondek
Wicedyrektor: Wiesława Paduch

ul. Karola Miarki 17
42-600 Tarnowskie Góry

tel/fax. (032) 285 38 61
e-mail: zsghtg@poczta.onet.pl

NIP: 645-12-20-451
REGON:

mapa - google maps

FILM PROMOCYJNY

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości