A A A

BS I Stopnia Przetwórca Mięsa

1. Pełna nazwa zawodu: Wędliniarz

2. Czas trwania nauki: 3 lata 

3. Zdobyte umiejętności  (czego absolwent się nauczy)

 • Pozna zasady uboju zwierząt oraz rozbiórki poubojowej,
 • Nauczy się trudnej sztuki rozbioru tusz,
 • Pozna metody utrwalania mięsa i wędlin,
 • Pozna rodzaje wędlin i wyrobów występujących w kuchni polskiej i kuchniach innych narodów,
 • Dowie się jak założyć i prowadzić własny zakład przetwórstwa mięsnego i jak być w tym lepszy od konkurencji,
 • Nauczy się obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie wyrobu wędlin,
 • Dowie się, jak wykorzystywać receptury wędlin,
 • Nauczy się rozpoznawać cechy ras i typy użytkowych zwierząt rzeźnych oraz ich klasyfikowania i określania rodzajów mięsa i przetworów mięsnych
 • Pozna nowoczesne techniki pakowania wyrobów wędliniarskich oraz ich przechowywania.

4. Miejsca odbywania praktyk 

 • Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w zakładach produkcyjnych  - ubojniach i przetwórniach wędlin

5. Możliwości zatrudnienia

 • zakłady mięsne,
 • hipermarkety posiadające własny dział rozbioru mięsa i produkcji wędlin
 • punkty zbytu mięsa i jego przetworów

6. Inne interesujące informacje o zawodzie

 • Uczeń jest jednocześnie pracownikiem młodocianym w rozumieniu kodeksu pracy
 • Okres nauki wlicza się do stażu pracy
 • Za każdy miesiąc pracy otrzymuje wynagrodzenie oraz ma opłaconą składkę emerytalną.
 • Zdobywa doświadczenie zawodowe,
 • Jest przygotowany do samodzielnego założenia i prowadzenia własnej działalności
 • Jest to zawód, na który istnieje duże zapotrzebowanie na rynku pracy
 • Daje podstawę do dalszego kształcenia i uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji przydatnych na rynku pracy.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Klauzula informacyjna RODO. Dowiedz się więcej