A A A

Od września 2018 uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość kształcić się w systemie dwujęzycznym. Oznacza to minimum 4 godz. języka angielskiego tygodniowo oraz naukę geografii i przedmiotów zawodowych w systemie dwujęzycznym (język polski i angielski używany na jednej lekcji)

W NASZEJ SZKOLE W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM NAUCZANE BĘDĄ:

 • geografia w klasie pierwszej
 • geografia w zakresie rozszerzonym w klasach od drugiej do czwartej
 • -przedmioty zawodowe związane z turystyką: 1 lub 2 przedmioty od klasy drugiej

Jest to nowoczesna metoda promowana w Europie i na świecie, co jest bardzo ważnym elementem przy rekrutacji na uczelnie wyższe.

POZOSTAŁE ZALETY KIERUNKU:

 • pozwala na codzienne konwersacje w języku angielskim
 • stały kontakt z żywym językiem angielskim
 • sprzyja szybszemu opanowaniu języka angielskiego w formie pisemnej i ustnej
 • daje możliwość zdawania matury z geografii w formie dwujęzycznej(1 punkt zdobyty na tym egzaminie ma wartość 4/3 punktu zdobytego na normalnym egzaminie rozszerzonym)
 • przygotowuje uczniów do matury na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym jak również do egzaminów zawodowych w zakresie turystyki z uwzględnieniem części językowej
 • dwujęzyczność przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności absolwentów kierunku turystycznego na rynku pracy w Polsce i za granicą
 • kształtuje umiejętności poruszania się po Internecie w języku angielskim niezbędne w pracy w branży turystycznej

Serdecznie zapraszamy!

1.    Pełna nazwa zawodu: Technik Obsługi Turystycznych

2.    Czas trwania nauki: 4 lata

3.    Zdobyte umiejętności (czego absolwent się nauczy)

 • Nauczy się wybranego języka zawodowego (angielski, niemiecki)
 • Pozna specyfikę pracy pilota i przewodnika wycieczek
 • Pozna czynności dotyczące organizowania działalności turystycznej
 • Organizowania imprez i usług turystycznych
 • Rozliczania imprez i usług turystycznych
 • Podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • Organizacji pracy w małych zespołach
 • Podniesienia kompetencji personalnych i społecznych

4.    Miejsca odbywania praktyk oraz czas ich trwania 8 tygodni w cyklu kształcenia

 • Renomowane biura podróży w Tarnowskich Górach, Bytomiu, Katowicach, Gliwicach
 • Punkty informacji turystycznej
 • Port lotniczy w Pyrzowicach
 • Biura promocji miast – MCIT Piekary Śląskie

5.    Możliwości zatrudnienia

 • Referent w biurze podróży
 • Referent w punkcie informacji turystycznej
 • Przez obsłudze turystów w portach lotniczych
 • W terenie jako przewodnik, pilot wycieczek
 • Za granicą jako pilot rezydent
 • Możliwość założenia własnego biura podróży

6.    Inne interesujące informacje o zawodzie

 • Dynamicznie rozwijająca się branża – zawód z przyszłością
 • Możliwość poznania świata
 • Łatwość znalezienia pracy
 • Możliwość kontynuowaniu nauki na wielu pokrewnych kierunkach studiów

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Klauzula informacyjna RODO. Dowiedz się więcej